PI/2017/23 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 07978/2017/SCDPK/04942-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/23
Dátum začiatku PK: 23.01.2017
Dátum konca PK: 31.01.2017
Dátum ukončenia procesu: 20.07.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.01.2017
Ukončenie štádia: 23.01.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.01.2017
Ukončenie štádia: 31.01.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 01.02.2017
Ukončenie štádia: 20.07.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)