PI/2017/227 Návrh zákona o dani z poistenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/017623/2017-731
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/227
Dátum začiatku PK: 09.10.2017
Dátum konca PK: 13.10.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.10.2017
Ukončenie štádia: 06.10.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.10.2017
Ukončenie štádia: 13.10.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)