PI/2017/224 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/017214/2017-621
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/224
Dátum začiatku PK: 04.10.2017
Dátum konca PK: 24.10.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.10.2017
Ukončenie štádia: 04.10.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.10.2017
Ukončenie štádia: 24.10.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)