PI/2017/221 Koncepcia rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom kultúrnej výchovy s cieľom zriadenia Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-3384/2017-241/14698
Podnet: Stratégia rozvoja kultúry na roky 2014 - 2020 a Akčný plán na roky 2015 - 2017.
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/221
Dátum začiatku PK: 03.10.2017
Dátum konca PK: 16.10.2017
Dátum ukončenia procesu: 17.10.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.10.2017
Ukončenie štádia: 03.10.2017
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.10.2017
Ukončenie štádia: 16.10.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 17.10.2017
Ukončenie štádia: 17.10.2017
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)