PI/2017/22 Opatrenie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 262/PMÚ SR/2017
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Menyhart, Tibor, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 24.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/22
Dátum začiatku PK: 19.01.2017
Dátum konca PK: 23.01.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.01.2017
Ukončenie štádia: 19.01.2017
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.01.2017
Ukončenie štádia: 23.01.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 24.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)