PI/2017/214 PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA (podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 09806/2017/SVD/67586
Podnet: úloha B.3. z uznesenia vlády SR č. 124/2017
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/214
Dátum začiatku PK: 28.09.2017
Dátum konca PK: 11.10.2017
Dátum ukončenia procesu: 25.02.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.09.2017
Ukončenie štádia: 28.09.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.09.2017
Ukončenie štádia: 11.10.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 12.10.2017
Ukončenie štádia: 25.02.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)