PI/2017/213 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 7732/2017-1.8
Podnet: iniciatívny meteriál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/213
Dátum začiatku PK: 26.09.2017
Dátum konca PK: 28.09.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.09.2017
Ukončenie štádia: 26.09.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.09.2017
Ukončenie štádia: 28.09.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 29.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)