PI/2017/21 Predbežná informácia k návrhu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OPVA-2017/001043
Podnet: Podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/21
Dátum začiatku PK: 18.01.2017
Dátum konca PK: 31.01.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.01.2017
Ukončenie štádia: 18.01.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.01.2017
Ukončenie štádia: 31.01.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)