PI/2017/209 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery na účely vykonávania dohľadu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-058-958
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/209
Dátum začiatku PK: 20.09.2017
Dátum konca PK: 26.09.2017
Dátum ukončenia procesu: 27.09.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.09.2017
Ukončenie štádia: 20.09.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.09.2017
Ukončenie štádia: 26.09.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 27.09.2017
Ukončenie štádia: 27.09.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)