PI/2017/20 Predbežná informácia k návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 07798/2017/SCDPK/04494-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 05.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/20
Dátum začiatku PK: 18.01.2017
Dátum konca PK: 07.02.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.01.2017
Ukončenie štádia: 18.01.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.01.2017
Ukončenie štádia: 07.02.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)