PI/2017/2 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10740-OL-2016
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na december 2016
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/2
Dátum začiatku PK: 04.01.2017
Dátum konca PK: 13.01.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.01.2017
Ukončenie štádia: 04.01.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.01.2017
Ukončenie štádia: 13.01.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)