PI/2017/199 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/16439/2017-732
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/199
Dátum začiatku PK: 11.09.2017
Dátum konca PK: 29.09.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.09.2017
Ukončenie štádia: 11.09.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.09.2017
Ukončenie štádia: 29.09.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 30.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)