PI/2017/197 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Rozpočtové právo
Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/016522/2017-422
Podnet: Návrh Ministerstva školstva
vedy
výskumu a športu SR
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/197
Dátum začiatku PK: 08.09.2017
Dátum konca PK: 22.09.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.09.2017
Ukončenie štádia: 08.09.2017
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.09.2017
Ukončenie štádia: 23.09.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 23.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)