PI/2017/196 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe hodnotiacej komisie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 49294/2017/120
Podnet: § 34 ods. 3 zákona č. ... /2017 o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/196
Dátum začiatku PK: 08.09.2017
Dátum konca PK: 19.09.2017
Dátum ukončenia procesu: 10.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.09.2017
Ukončenie štádia: 08.09.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.09.2017
Ukončenie štádia: 19.09.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 20.09.2017
Ukončenie štádia: 10.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)