PI/2017/193 Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 8196/2017-1.8
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/193
Dátum začiatku PK: 06.09.2017
Dátum konca PK: 19.09.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.09.2017
Ukončenie štádia: 06.09.2017
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.09.2017
Ukončenie štádia: 20.09.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 20.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)