PI/2017/191 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 24033/2017-2062
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/191
Dátum začiatku PK: 05.09.2017
Dátum konca PK: 13.09.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.09.2017
Ukončenie štádia: 05.09.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.09.2017
Ukončenie štádia: 13.09.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)