PI/2017/19 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 8178/2017-M_OPV
Podnet: nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 31/2015 zo 16. marca 2016 publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 186/2016 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/19
Dátum začiatku PK: 18.01.2017
Dátum konca PK: 10.02.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.01.2017
Ukončenie štádia: 18.01.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.01.2017
Ukončenie štádia: 10.02.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)