PI/2017/180 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Dôchodkové zabezpečenie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 17179/2017-M_OPVA
Podnet: transpozícia smerníc EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 09.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/180
Dátum začiatku PK: 24.08.2017
Dátum konca PK: 08.09.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.08.2017
Ukončenie štádia: 24.08.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.08.2017
Ukončenie štádia: 08.09.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 09.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)