PI/2017/177 Návrh opatrenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Príroda a krajina
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 37219/2017-min.
Podnet: § 27 ods. 5 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov formálne oznámenie Európskej komisie k porušeniu č. 2016/2091
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/177
Dátum začiatku PK: 18.08.2017
Dátum konca PK: 24.08.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.08.2017
Ukončenie štádia: 18.08.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.08.2017
Ukončenie štádia: 17.08.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 18.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)