PI/2017/171 Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2777/2017-510
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/171
Dátum začiatku PK: 01.08.2017
Dátum konca PK: 14.08.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 01.08.2017
Ukončenie štádia: 01.08.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 01.08.2017
Ukončenie štádia: 14.08.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 15.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)