PI/2017/170 RIA 2020 - Stratégia lepšej regulácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 22726/2017-3420
Podnet: bod B.1 uznesenia vlády SR č. 28/2017
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/170
Dátum začiatku PK: 31.07.2017
Dátum konca PK: 31.08.2017
Dátum ukončenia procesu: 14.11.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.07.2017
Ukončenie štádia: 31.07.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 31.07.2017
Ukončenie štádia: 31.08.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 01.09.2017
Ukončenie štádia: 14.11.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)