PI/2017/169 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 12464/2017-M_OPV
Podnet: § 7 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 354/2008 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/169
Dátum začiatku PK: 28.07.2017
Dátum konca PK: 10.08.2017
Dátum ukončenia procesu: 15.08.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.07.2017
Ukončenie štádia: 28.07.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.07.2017
Ukončenie štádia: 10.08.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 11.08.2017
Ukončenie štádia: 15.08.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)