PI/2017/168 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-050-492
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/168
Dátum začiatku PK: 25.07.2017
Dátum konca PK: 31.07.2017
Dátum ukončenia procesu: 03.08.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.07.2017
Ukončenie štádia: 25.07.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.07.2017
Ukončenie štádia: 31.07.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 01.08.2017
Ukončenie štádia: 03.08.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)