PI/2017/167 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Poľovníctvo a rybárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 173/2017-730
Podnet: úloha č. 8 na mesiac december 2017 z PLÚ VSR na r. 2017
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/167
Dátum začiatku PK: 25.07.2017
Dátum konca PK: 07.08.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.07.2017
Ukončenie štádia: 25.07.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.07.2017
Ukončenie štádia: 07.08.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)