PI/2017/164 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/14974/2017-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/22162/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky v znení opatrenia z 29. októbra 2015 č. MF/19939/2015-74

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/14974/2017-74
Podnet: Úprava riadenia rizík Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 02.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/164
Dátum začiatku PK: 18.07.2017
Dátum konca PK: 31.07.2017
Dátum ukončenia procesu: 02.08.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.07.2017
Ukončenie štádia: 18.07.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.07.2017
Ukončenie štádia: 31.07.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 01.08.2017
Ukončenie štádia: 02.08.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)