PI/2017/160 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Vojenské právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: SELP-23-44/2017-OdL
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/160
Dátum začiatku PK: 14.07.2017
Dátum konca PK: 24.07.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.07.2017
Ukončenie štádia: 14.07.2017
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.07.2017
Ukončenie štádia: 24.07.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 25.07.2017
Ukončenie štádia: 30.10.2019