PI/2017/16 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ..... 2017 o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-016-383
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/16
Dátum začiatku PK: 16.01.2017
Dátum konca PK: 20.01.2017
Dátum ukončenia procesu: 28.03.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.01.2017
Ukončenie štádia: 16.01.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.01.2017
Ukončenie štádia: 20.01.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 21.01.2017
Ukončenie štádia: 28.03.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)