PI/2017/159 Návrh opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: 15475/2017-M_OPVA
Podnet: Podľa § 8 ods. 4 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 554/2008 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/159
Dátum začiatku PK: 14.07.2017
Dátum konca PK: 17.07.2017
Dátum ukončenia procesu: 17.07.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.07.2017
Ukončenie štádia: 14.07.2017
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.07.2017
Ukončenie štádia: 17.07.2017