PI/2017/157 Návrh opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: 15474/2017-M_OPVA
Podnet: Podľa § 18 zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa a v znení zákona č. 561/2008 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/157
Dátum začiatku PK: 14.07.2017
Dátum konca PK: 17.07.2017
Dátum ukončenia procesu: 17.07.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.07.2017
Ukončenie štádia: 14.07.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.07.2017
Ukončenie štádia: 14.07.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)