PI/2017/156 Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva zoznam špeciálnych materiálov a zariadení, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 4615/2017
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/156
Dátum začiatku PK: 14.07.2017
Dátum konca PK: 27.07.2017
Dátum ukončenia procesu: 28.07.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.07.2017
Ukončenie štádia: 14.07.2017
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.07.2017
Ukončenie štádia: 27.07.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 28.07.2017
Ukončenie štádia: 28.07.2017
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)