PI/2017/151 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotných výkonov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: Z32846-2017-OKZV
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/151
Dátum začiatku PK: 15.07.2017
Dátum konca PK: 14.08.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.07.2017
Ukončenie štádia: 11.07.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.07.2017
Ukončenie štádia: 14.08.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 15.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)