PI/2017/150 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: spis č. 2017-10779-56AA
Podnet: § 68 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/150
Dátum začiatku PK: 07.07.2017
Dátum konca PK: 17.07.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.07.2017
Ukončenie štádia: 07.07.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.07.2017
Ukončenie štádia: 17.07.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 18.07.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)