PI/2017/148 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/014301/2017-621
Podnet: Na základe § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/148
Dátum začiatku PK: 04.07.2017
Dátum konca PK: 18.07.2017
Dátum ukončenia procesu: 19.07.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.07.2017
Ukončenie štádia: 04.07.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.07.2017
Ukončenie štádia: 18.07.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 19.07.2017
Ukončenie štádia: 19.07.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)