PI/2017/145 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa na rok 2018 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Štátna správa
Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 46891/2017/120
Podnet: Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru
Slovenskej informačnej služby
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) podľa § 129 ods. 8 splnomocňuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ustanoviť vo všeobecne záväznom právnom predpise hodnoty výstrojných súčastí
ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže každý rok podľa reálnych nákupných cien.
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/145
Dátum začiatku PK: 20.11.2017
Dátum konca PK: 01.12.2017
Dátum ukončenia procesu: 28.06.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.06.2017
Ukončenie štádia: 20.11.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.11.2017
Ukončenie štádia: 01.12.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 02.12.2017
Ukončenie štádia: 28.06.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)