PI/2017/137 Návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004, č. 608/9/2004- 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S05489-OL-2017
Podnet: Iniiatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/137
Dátum začiatku PK: 22.06.2017
Dátum konca PK: 06.07.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.06.2017
Ukončenie štádia: 22.06.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.06.2017
Ukončenie štádia: 06.07.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 07.07.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)