PI/2017/136 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Školstvo a vzdelávanie
Priestupkové konanie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2017-10144/29319:1-56AA
Podnet: Návrh zákona
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. vyplýva z úlohy č. 8 v mesiaci december v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 05.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/136
Dátum začiatku PK: 21.06.2017
Dátum konca PK: 04.07.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.06.2017
Ukončenie štádia: 21.06.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.06.2017
Ukončenie štádia: 04.07.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 05.07.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)