PI/2017/135 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Colné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/014134/2017-75
Podnet: § 26 ods. 2
§ 55a ods. 4 a § 87b ods. 7 návrhu zákona
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní
poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 22.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/135
Dátum začiatku PK: 21.06.2017
Dátum konca PK: 04.07.2017
Dátum ukončenia procesu: 22.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.06.2017
Ukončenie štádia: 21.06.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.06.2017
Ukončenie štádia: 04.07.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 05.07.2017
Ukončenie štádia: 22.03.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)