PI/2017/132 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2118/2017/SVPNRO
Podnet: Úloha č. B. 25. z uznesenia vlády Slovenskej republiky z 5. apríla 2017 č. 153/2017
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/132
Dátum začiatku PK: 15.06.2017
Dátum konca PK: 28.06.2017
Dátum ukončenia procesu: 29.06.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.06.2017
Ukončenie štádia: 15.06.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.06.2017
Ukončenie štádia: 28.06.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 29.06.2017
Ukončenie štádia: 29.06.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)