PI/2017/131 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 20957/2017-3050
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/131
Dátum začiatku PK: 14.06.2017
Dátum konca PK: 16.06.2017
Dátum ukončenia procesu: 19.06.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.06.2017
Ukončenie štádia: 14.06.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.06.2017
Ukončenie štádia: 16.06.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 17.06.2017
Ukončenie štádia: 19.06.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)