PI/2017/129 Opatrenie Dopravného úradu o určení úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 13166/2017/OLP
Podnet: Zmena európskej legislatívy.
Zodpovedná inštitúcia: Dopravný úrad (Dopravný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Dubovský, Matúš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/129
Dátum začiatku PK: 13.06.2017
Dátum konca PK: 25.07.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.06.2017
Ukončenie štádia: 13.06.2017
Vlastník aktivity: Dopravný úrad (Dopravný úrad)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.06.2017
Ukončenie štádia: 25.07.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.07.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Dopravný úrad (Dopravný úrad)