PI/2017/125 Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 300-0013/2017-330
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/125
Dátum začiatku PK: 01.06.2017
Dátum konca PK: 14.06.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 01.06.2017
Ukončenie štádia: 01.06.2017
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 01.06.2017
Ukončenie štádia: 14.06.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 15.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)