PI/2017/124 Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-3342/2017-231/8876
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/124
Dátum začiatku PK: 30.05.2017
Dátum konca PK: 12.06.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.05.2017
Ukončenie štádia: 30.05.2017
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 30.05.2017
Ukončenie štádia: 12.06.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 13.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)