PI/2017/122 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o extrakčných rozpúšťadlách používaných alebo určených na používanie pri výrobe potravín a zložiek potravín.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S04889-OL-2017
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/122
Dátum začiatku PK: 30.05.2017
Dátum konca PK: 12.06.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.05.2017
Ukončenie štádia: 30.05.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 30.05.2017
Ukončenie štádia: 12.06.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 13.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)