PI/2017/119 Návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Zamestnanosť
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 13319/2017-M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/119
Dátum začiatku PK: 19.05.2017
Dátum konca PK: 24.05.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.05.2017
Ukončenie štádia: 18.05.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.05.2017
Ukončenie štádia: 24.05.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)