PI/2017/109 Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky o petičnom systéme

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 4096-3/2017/IP-110/OPSOP
Podnet: §4a ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/109
Dátum začiatku PK: 09.05.2017
Dátum konca PK: 22.05.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.05.2017
Ukončenie štádia: 09.05.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.05.2017
Ukončenie štádia: 22.05.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 23.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)