PI/2017/104 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OBL-117-1/2017
Podnet: Podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/104
Dátum začiatku PK: 27.04.2017
Dátum konca PK: 09.05.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.04.2017
Ukončenie štádia: 27.04.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.04.2017
Ukončenie štádia: 09.05.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)