PI/2017/102 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Ústavné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 5213/2017-1.8
Podnet: Na základe potreby zapracovania požiadaviek vyplývajúcich z aplikačnej praxe
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/102
Dátum začiatku PK: 26.04.2017
Dátum konca PK: 11.05.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.04.2017
Ukončenie štádia: 26.04.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.04.2017
Ukončenie štádia: 11.05.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 12.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)