PI/2017/100 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Nehnuteľnosti
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Lesy a lesné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 783/2017-720
Podnet: úloha č. 3 na mesiac október z Plánu legislatívnych úlohy vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/100
Dátum začiatku PK: 24.04.2017
Dátum konca PK: 09.05.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.04.2017
Ukončenie štádia: 24.04.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.04.2017
Ukončenie štádia: 09.05.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)