PI/2017/10 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 562/1755/2017/OŠSVS
Podnet: nový zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/10
Dátum začiatku PK: 16.01.2017
Dátum konca PK: 20.01.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.01.2017
Ukončenie štádia: 16.01.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.01.2017
Ukončenie štádia: 20.01.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)