PI/2016/97 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/016540/2016-613
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/97
Dátum začiatku PK: 19.07.2016
Dátum konca PK: 22.07.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.07.2016
Ukončenie štádia: 19.07.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.07.2016
Ukončenie štádia: 22.07.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 23.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)